Вітромір повітря: датчик масового потоку повітря і тиску у впускному колекторі MAP

Витратомір повітря – Датчик масової витрати повітря та тиску у впускному колекторі MAP

Витратомір повітря — це важливий компонент електронної системи керування двигуном автомобіля, який дозволяє вимірювати кількість всмоктуваного повітря. Власне, витратомір повітря необхідний для правильної регуляції температури і кількості повітря, які поступають у циліндри двигуна.

Оскільки кількість повітря, що подається в двигун, безпосередньо залежить від тиску, зміна якого відбувається при роботі мотора, то витратомір повітря має спеціальні сенсори, які дозволяють вимірювати цей показник. Датчик масової витрати повітря, розташований у впускному колекторі MAP, визначається його заподіяністю теплом, щоб кількість витраченого повітря, яке проходить через блок управління  двигуном. Цей компонент вимагає керування теплом, оскільки нагрітий дріт значно точніше вимірює витрату повітря, ніж нагрітий борховка, оскільки  в момент нагрівання масло розпливається. Датчик охолоджується спеціальною  системою, розробленою для цієї мети. Після завершення заміру датчика вимірюються значення і аналізуються результати вимірювань. 

Датчик масової витрати повітря і тиску впускного колектора (MAP) використовуються для контролю кількості повітря, яке потрапляє в двигун автомобіля, та для контролю напруги, яка подовжується через блок управління і бортову електроніку автомобіля.  Кількість парувань залежть від тиску, який витягує карбюратор від колектора.   

Переваги вимірювання кількості повітря

Витратомір повітря є провідним компонентом у системі керування двигуном. Вимірюючи масову витрату повітря, він залежить від кількості повітря, що всмоктується витратоміром. Результати вимірювання витрати повітря передаються до блоку управління, який регулює роботу двигуна залежно від цих значень.

Один з головних переваг вимірювання кількості повітря полягає в точності і надійності цього процесу. Датчик масової витрати повітря (MAP) використовує різницю в напрузі, що виникає між двома резисторами внутрішнього дроту, який нагрівається пропусканням струму у ньому. Температура нагрітого дроту визначається кількістю повітря, яка втягується повітрям витратоміром. Оскільки опір дроту змінюється зі зміною температури, напруга на резисторах вимірюється і функцією витратоміра визначається кількість витраченого повітря.

Вимірювання кількості повітря дозволяє електроніці системи керування двигуном контролювати і регулювати витрату повітря для оптимальної роботи двигуна. При збільшенні тиску або температури повітря, кількість насосного повітря може змінюватися, але завдяки вимірюванню кількості повітря, система зможе скоригувати витрату отримавши правильне значення.

Переваги вимірювання кількості повітря:
Точне і надійне вимірювання витрати повітря
Можливість контролю і управління витратою повітря
Компенсація зміни витрати повітря при змінах тиску та температури
Забезпечення оптимальної роботи двигуна

Вимірювання об’єму повітря за допомогою нагрітої дроту LH-Motronic

Вимірювання об

Один зі способів вимірювання об’єму повітря, що вступає в двигун, полягає використанні нагрітого дроту в системі LH-Motronic. Цей спосіб вимірювання заснований на залежності між опором дроту, його температурою та струмом, що проходить через нього.

У системі LH-Motronic витратомір повітря використовується для вимірювання кількості всмоктуваного повітрям. Він розташований у впускному колекторі та пов’язаний з управлінням двигуна.

Витратомір має датчик масової витрати повітря та тиску (MAP), який вимірюється за допомогою нагрітого дроту. Нагрітий дріт утримується високою температурою за рахунок проходження потоку повітря навколо нього. При збільшенні кількості всмоктуваного повітряму, температура дроту змінюється, що впливає на зміну опору дроту. Через це, змінюється значення струму, що проходить через дріт.

Електроніка блоку керування двигуна регулює температуру нагрітого дроту таким чином, щоб значення напруги та струму були у встановлених межах. Це виконується за допомогою компонента, який контролює температуру дроту та його опір.

За допомогою вимірювання температури нагрітого дроту, система LH-Motronic визначає кількість всмоктуваного повітря та регулює роботу двигуна. Тобто, при зміні кількості всмоктуваного повітря, змінюється опір дроту і, відповідно, змінюється значення струму. Зміна струму впливає на функції управління двигуном та визначається тиском повітря, що його вступає в дріт.

Оскільки температура нагрітого дроту залежить від кількості всмоктуваного повітряму, то температура дроту може служити індикатором витрати повітря. Значення опору дроту змінюється при зміні кількості всмоктуваного повітря та це може бути використано для контролю та вимірювання цієї величини.

Вимірювання кількості повітря нагрітої плівкою

Вимірювання кількості повітря нагрітої плівкою

Коли двигун працює, керування тиском витратоміром обмежує всмоктуване повітря до певної кількості. Вимірювання кількості повітря, витратоміра проводиться шляхом визначення значення струму, що проходить через провід. Це дає можливість визначити кількість всмоктуваного повітря від двигуна.

Електроніка двигуна регулює температуру нагрітого дроту, залежно від значень температури на вході витратоміра. Оскільки на рахунок контролю зміною струму через дроти резисторів, що змінюється, температура захист датчика від пошкодження завжди вище, ніж температура повітря в двигуні. Тому опір датчика може змінюватися, що вимірюється у блоку управління.

Компоненти датчика масової витрати повітря зазвичай включають повітряний дріт, плівку, яка нагрівається, теплові резистори та аналоговий блок управління. Дріт нагріває плівку, яка створює температурні градієнти. Чим більше кількість повітря витягується через витратомір, тим більша температура стає повітря. Аналогова блок-схема вимірює зміни напруги через резистори, залежно від кількості всмоктуваного повітря.

Об’ємний витратомір повітря

Об

Витратомір повітря є важливим компонентом системи керування двигуном. Він вимірює та контролює кількість повітря, яка втягується в двигун для забезпечення оптимального функціонування.

Значення вимірюється за допомогою дроту, який нагрітий під дією струму. Коли повітря проходить через нагрітий дріт, його температура змінюється, що визначається зміною опору. Таким чином, кількість всмоктуваного повітря регулюється залежно від температури дроту.

Датчик масової витрати повітря також може вимірювати тиск повітря в приводному колекторі. Це дає змогу контролювати не тільки кількість, але й якість повітря, що подається до двигуна. Значення витратоміра повітря використовується для регулювання ступеня впадіння тиску в приводному колекторі та управління роботою двигуна.

НашМото